Select Page

Bank Islam menawarkan pembiayaan perumahan patuh Syariah dan pakej pembiayaan semula terutama yang sesuai untuk pelanggan perbankan Islam.

Ada 2 pinjaman Bank Islam yang menawarkan kepada pelanggan. Kedua-dua pembiayaan perumahan Bank Islam pakej separuh flexi.

Salah satu produk pembiayaan perumahan Bank Islam yang terkenal, iaitu Baiti Pembiayaan Perumahan Bank Islam adalah kadar pembiayaan rumah Islam pembolehubah yang menawarkan berehat 2 bulan pilihan, di ansuran bulanan setiap bulan November dan Disember untuk bersaing dengan perbelanjaan perayaan.

Pinjaman Bank Islam ini adalah berdasarkan kepada prinsip Tawarruq (pembelian aset dengan harga yang tertunda, kemudian menjual aset yang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan tunai).

seorang lelaki yang gembira mendapatkan pinjaman Bank Islam baru baru ini

Terdapat beberapa manfaat yang anda akan mendapat manfaat daripada Pembiayaan Perumahan Bank Islam.

Melalui pinjaman ini, anda boleh mencapai yang lebih baik kos simpanan dengan pengecualian yuran pemprosesan.

Adalah Hak Pinjaman Bank Islam Ini untuk Saya?

Sama seperti produk pembiayaan perumahan Bank Islam yang lepas, Wahdah Pembiayaan Semula Rumah dilengkapi dengan ciri yang sama untuk rumah pembiayaan semula.

Tarikan utama ini Pembiayaan Semula Wahdah Utama adalah bahawa anda boleh menurunkan ansuran pembiayaan rumah anda.

Selain itu, pembiayaan perumahan Bank Islam ini membolehkan anda untuk mempunyai wang tunai tambahan untuk keperluan peribadi anda.

Satu-satunya risiko yang anda akan hadapi apabila anda mendaftar untuk pembiayaan perumahan Bank Islam adalah perubahan dalam kadar keuntungan efektif (EPR) mengikut pergerakan dalam Kadar Asas (BR).

Pinjaman Bank Islam ini mempunyai tiada tempoh yang dikunci tetapi pinjamn ini mengandungi beberapa yuran dan caj.

Dalam kes penebusan awal sepenuhnya, anda boleh mengharapkan untuk membayar sehingga 4% dari jumlah pembiayaan terkumpul anda sebagai yuran penalti.

Kadar keuntungan Bank Islam juga merupakan antara yang tertinggi di kalangan bank-bank Islam di Malaysia.

Margin pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Islam mencapai sehingga 90%, termasuk MRTT dan tempoh pembiayaan boleh dilanjutkan sehingga 35 tahun (mengikut peraturan terbaru oleh Bank Negara Malaysia), atau sehingga berumur 70 tahun, yang mana lebih yang terdahulu.

Selama anda berumur di antara 18 dan 70, anda layak untuk memohon pembiayaan perumahan Bank Islam ini.