Select Page

Pinjaman Peribadi Perniagaan

Pinjaman perniagaan adalah pinjaman yang khusus dimaksudkan untuk tujuan perniagaan. Ia melibatkan penciptaan hutang, yang akan dibayar balik dengan faedah tambahan seperti pinjaman lain.

Terdapat beberapa jenis pinjaman perniagaan di Malaysia, sesuai dengan keperluan pelbagai jenis perniagaan seperti pinjaman bank, pembiayaan mezanin, pembiayaan berasaskan aset dan pembiayaan invois.

Pinjaman bank diperolehi daripada bank dan boleh sama ada bercagar atau tidak bercagar.

Tentang pinjaman bercagar, Bank akan memerlukan cagaran, yang akan dirampas jika pembayaran tidak dibuat. Bank mungkin akan ingin melihat akaun, kunci kira-kira dan perniagaan rancangan perniagaan ini, serta mengkaji sejarah kredit prinsip.

Banyak perniagaan yang lebih kecil mencari penyedia kewangan alternatif pada masa kini, yang menawarkan beberapa kelebihan dan sebab-sebab untuk mendapatkan kewangan perniagaan di tempat lain.

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan

5 Fakta Penting Tentang Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Hampir semua perkara boleh didapati dalam talian termasuk makanan, tetapi masih perniagaan Restaurant merupakan salah satu perniagaan itu yang mempunyai intipati itu sendiri. Selain hakikat bahawa hampir...
Skim Pinjaman Perniagaan TEKUN

Skim Pinjaman Perniagaan TEKUN

Pinjaman perniagaan TEKUN disediakan untuk keperluan modal kerja bagi membantu usahawan kecil Bumiputera dalam pelaksanaan perniagaan dan projek permulaan baru yang sedia ada. Yayasan TEKUN Nasional yang kini hanya dikenali sebagai TEKUN Nasional telah ditubuhkan di...
Skim Pinjaman Perniagaan MARA

Skim Pinjaman Perniagaan MARA

Menyediakan kemudahan pembiayaan untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera yang lebih dalam perniagaan dan juga untuk meningkatkan kualiti usahawan Bumiputera dalam industri perniagaan kecil dan sederhana. MARA menawarkan pinjaman perniagaan MARA kepada usahawan...