Select Page

Menyediakan kemudahan pembiayaan untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera yang lebih dalam perniagaan dan juga untuk meningkatkan kualiti usahawan Bumiputera dalam industri perniagaan kecil dan sederhana.

MARA menawarkan pinjaman perniagaan MARA kepada usahawan Bumiputera. Pinjaman itu boleh dibayar balik sama ada mengikut cara konvensional barat atau dalam gaya perbankan Islam, bergantung kepada pilihan peminjam.

MARA juga menawarkan kursus-kursus keusahawanan, latihan vokasional, perkhidmatan perundingan dan bantuan dalam pemasaran untuk usahawan Bumiputera.

MARA membina infrastruktur seperti rumah kedai atau kilang-kilang, yang disewakan kepada usahawan Bumiputera pada kadar subsidi.

Awak boleh memohon pinjaman perniagaan mara di sini

Kemudahan ini sering dibina di bandar-bandar atau kawasan-kawasan kurang maju, untuk menggalakkan pembangunan di sana.

Kadar Pembiayaan Maksimum4% setahun
Tempoh Pembiayaan MaksimumSehingga 15 tahun berdasarkan skim pembiayaan
Pembiayaan MaksimumRM500,000 berdasarkan skim pembiayaan
Institusi Kewangan / Kementerian / AgensiMARA

Kriteria Kelayakan Pinjaman Perniagaan MARA

 • Melayu atau Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas
 • Mendapat lesen / permit surat yang diperlukan / kelulusan daripada pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan
 • Menyediakan modal yang dimiliki sekurang-kurangnya 10% daripada kos projek
 • Sepenuh masa dalam menjalankan perniagaan
 • Menyediakan cagaran yang mencukupi
 • Penting untuk menghadiri kursus keusahawanan jika pengalaman perniagaan adalah kurang daripada 6 bulan
 • Tujuan pembiayaan: pemerolehan aset dan modal kerja
 • Layak sektor / Jenis pembiayaan: semua sektor

Jenis Bantuan / Bentuk Pembiayaan Pinjaman Perniagaan MARA

 • Perniagaan untuk professional (RM250,000)
 • Perniagaan pengangkutan (RM250,000)
 • Perniagaan untuk pasar mini (RM250,000)
 • Perniagaan bagi pelatih bekas IKM / Giat (RM50,000)
 • Perniagaan bagi bekas pelatih di bawah program MARA (RM250,000)
 • Pembiayaan pertanian (RM250,000)
 • Pembiayaan tanpa cagaran atau jaminan (RM50,000)
 • Perniagaan untuk perkhidmatan teksi
 • Pembuatan, perkhidmatan, perkhidmatan pelancongan (RM500,000)

Kontrak Pembiayaan

 • Pembiayaan untuk umum / kontrak tetap (RM250,000)
 • Pembiayaan untuk sub-kontraktor di bawah konsep payung (RM250,000-RM500,000)
 • Pembiayaan ulang untuk kontraktor cemerlang (RM250,000-RM500,000)

Prosedur Permohonan

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MARA

Hubungi:

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Tingkat 26, Bangunan Medan MARA

Jalan Raja Laut

50609 Kuala Lumpur

Tel: 03-2691 5111

Faks: 03-2691 3620

Laman Web: www.mara.gov.my