Select Page

MBSB terlibat dalam pegangan pelaburan, penyediaan pembiayaan (contohnya pinjaman perumahan dan pinjaman peribadi swasta MBSB), aktiviti pasaran wang, memajukan dan jaminan kewangan secara bercagar dan tidak bercagar, termasuk kewangan Islam, dan perkhidmatan kewangan lain yang berkaitan.

Syarikat beroperasi dalam 4 segmen: pembiayaan, pembangunan hartanah, penyewaan harta tanah dan operasi Hotel.

Segmen pembiayaan terlibat dalam pemberian pinjaman atas cagaran harta pegangan kekal dan pegangan pajak, dan penyediaan pembiayaan runcit dan perkhidmatan yang berkaitan.

  • Pembiayaan sehingga RM300k
  • Tempoh sehingga 10 tahun
  • Pembiayaan Islam yang tidak bercagar

Anda boleh memohon pinjaman peribadi swasta mbsb di sini

Pembangunan Hartanah terlibat dalam pembangunan hartanah kediaman dan komersial. Penyewaan segmen harta tanah termasuk penyewaan bangunan pejabat.

Segmen operasi Hotel terlibat dalam penyewaan bilik hotel, jualan makanan dan minuman dan lain-lain pendapatan yang berkaitan.

Kadar KeuntunganSerendah 10.95% setahun, bergantung kepada jumlah pembiayaan dan tempoh.
Caj Bayaran Lewat1% daripada jumlah terkumpul semasa.
Keperluan Pendapatan Tahunan MinimumRM42,000
Syarat Umur MinimumBerumur 21 tahun
Siapa yang Boleh MemohonRakyat malaysia, pekerja syarikat awam tersenarai, pekerja syarikat berkaitan kerajaan, pekerja perbadanan multinasional, pekerja sektor pendidikan, profesional

Apakah Pinjaman Peribadi Swasta MBSB?

Ini adalah pakej pinjaman peribadi swasta berlandaskan Syariah yang membolehkan anda untuk meminjam sehingga jumlah maksimum sebanyak RM300,000.

Pakej pinjaman juga dilengkapi dengan perlindungan Takaful yang lengkap untuk membuat anda dilindungi dari keadaan yang tidak diduga.

Siapakah yang Layak untuk Pinjaman Ini?

Pinjaman peribadi ini dibuka untuk orange yang memegang jawatan eksekutif dalam syarikat-syarikat tersenarai awam, syarikat berkaitan kerajaan, syarikat multinasional, pendidikan syarikat sektor, dan anak-anak syarikatnya.

Hanya rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun, tetapi tidak lebih daripada 60, dengan pendapatan minimum sekurang-kurangnya RM3,500 sebulan sebagai pekerja peringkat eksekutif boleh memohon pinjaman peribadi swasta MBSB.

Bagaimana Saya Dapatkan Wang yang Dipinjam?

Pembiayaan biasanya akan mengambil masa beberapa hari untuk diproses. Wang yang dipinjam akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda sebaik sahaja diluluskan.

Bagaimana Saya Membayar Balik Pinjaman?

Ansuran bulanan hanya boleh bayar di kaunter. Anda akan diberi jadual pembayaran yang tetap dengan perjanjian pinjaman anda. Ingat, anda boleh mendapatkan kadar keuntungan yang tetap dengan harga serendah 5.02%, bergantung kepada tempoh perkhidmatan anda.

Bolehkah Saya Membayar Pinjaman Ini Awal?

Ya, sudah tentu anda boleh! Anda akan terlebih dahulu memberikan notis satu bulan secara bertulis kepada MBSB untuk kelulusan. Tetapi, dengan berbuat demikian, anda perlu membayar Yuran Penamatan Awal.

Apakah Dokumen yang Diperlukan untuk Memohon Pinjaman Peribadi Swasta MBSB ini?

Anda tidak perlu untuk mendapatkan pinjaman itu kepada mana-mana aset atau mencari penjamin sebagai jaminan tetapi anda akan perlu memberi MBSB dokumen sokongan:

  • Salinan MyKad
  • Slip gaji terkini 3 bulan
  • Surat pengesahan daripada majikan
  • Penyata akaun bank
  • Apa-apa dokumen yang menyokong terbaru jika diperlukan