Select Page

Pinjaman Peribadi Swasta RHB menyediakan akses segera kepada dana tanpa memerlukan penjamin.

Anda boleh meminjam apa-apa dari RM5,000 hingga RM150,000 dan tempoh antara satu hingga tujuh tahun.

Pinjaman terhad kepada 3.5x gaji bulanan anda, jika pendapatan tahunan anda adalah kurang daripada RM30,000.

Jika anda mendapat lebih daripada RM30,000 setiap tahun, anda akan dapat meminjam sehingga 5.5x gaji bulanan anda.

  • Pembiayaan sehingga RM150k
  • Sehingga tempoh 7 tahun
  • Pembiayaan Islam tidak bercagar

banyak orang dapat pinjaman peribadi swasta RHB di sini

Kadar KeuntunganDaripada 8.18% setahun kepada 13.45% setahun. Bergantung kepada jumlah pembiayaan dan tempoh.
Yuran PemprosesanRM53.00
Duti Setem dan Yuran PengendalianRM10
Caj Bayaran Lewat1% daripada jumlah terkumpul semasa.
Keperluan Pendapatan Tahunan MinimumRM18,000
Syarat Umur MinimumBerumur 21 tahun
Siapa yang Boleh MemohonRakyat Malaysia

Berapa Kos Pinjaman Peribadi Swasta RHB?

Tidak ada sebarang yuran pemprosesan pinjaman peribadi ini. Anda akan perlu membayar yuran duti setem nominal sebanyak RM10 dan yuran pembrokeran sebanyak RM50.

Tidak ada keperluan untuk membayar deposit apabila anda memohon pinjaman ini. Anda akan perlu untuk membekalkan beberapa dokumen peribadi dengan borang permohonan anda:

Pekerja Makan Gaji

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Slip terkini sebulan pembayaran, atau penyata KWSP atau penyata Bank

Bekerja Sendiri

  • Salinan MyKad (depan dan belakang)
  • Sijil Pendaftaran Perniagaan (syarikat mestilah berumur sekurang-kurangnya dua tahun)
  • Penyata bank 6 bulan lepas
  • Borang B terkini daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri

Dokumen lanjut mungkin diperlukan jika gaji anda termasuk pendapatan yang berubah-ubah, seperti komisen dan kerja lebih masa. RHB mengambil masa beberapa hari bekerja untuk memulihkan permohonan pinjaman anda.

Sebaik sahaja pinjaman anda diluluskan dana akan dibayar ke dalam akaun pilihan anda.

Jadual pembayaran balik anda akan diperincikan di dalam dokumen kelulusan permohonan anda.

Dalam kebanyakan kes bayaran bermula bulan selepas tarikh anda menerima pinjaman anda dan terus secara bulanan sehingga pinjaman telah benar-benar dibayar balik.

Adakah Pinjaman Peribadi Swasta RHB Syariah Patuh?

Ya, produk pinjaman ini sesuai dengan Murabahah Komoditi dan prinsip-prinsip Syariah Tawarruq.